Versiunea 2 din 10 oct 2023

Termeni si conditii

Prezentele conditii stabilesc regulile de prestare a serviciilor pe cale electronica de catre societatea SC Safety Broker de Asigurare S.A., precum si regulile privind incheierea contractelor de asigurare prin intermediul aplicatiei mobile mobilPay Wallet. Folosirea serviciilor din aplicatia mobilPay Wallet este echivalenta cu acceptarea prezentilor Termeni si Conditii.

1. Prestarea serviciilor de asigurare prin Internet

1.1 Serviciile sunt prestate de societatea SC. Safety Broker de Asigurare S.A. denumita in continuare "Safety Broker de Asigurare", sau "Prestatorul de servicii" este broker de asigurare si detine toate autorizatiile necesare desfasurarii acestei activitati.

1.2 Safety Broker de Asigurare este inregistrata in Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sub numarul RBK-293.

1.3 Datele de identificare S.C. Safety Broker de Asigurare S.A.:

2. Definiții

Prin definițiile folosite in prezentelor Termeni si Conditii trebuie înțeles:

3. Regulile de prestare a serviciilor pe cale electronica

3.1 Tipurile de servicii prestate

In cadrul aplicatiei mobile, Safety Broker de Asigurare presteaza servicii de intermediere a asigurarilor constand in incheierea in numele si in favoarea societatilor de asigurari partenere a contractelor de asigurare.

Folosirea paginii si protejarea informatiilor transmise

4. Reguli privind incheierea contractelor de asigurare

4.1 Activitati legate de incheierea contractului

4.1.1 Contractul de asigurare este incheiat in baza:

4.1.2 Utilizatorul, prin acceptarea prezentilor termeni si conditii, imputerniceste pe S.C. Safety Broker de Asigurare S.A. sa il reprezinte in relatia cu companiile de asigurare, respectiv sa solicite oferte de asigurare si sa solicite emiterea politelor de asigurare.

4.1.3 Utilizatorul va completa formularul pentru cererea de oferta prin alegerea optiunii "Comanda". In baza informatiilor oferite de Utilizator, sistemul efectueaza calculul primelor de asigurare de la companiile de asigurari cu care Safety Broker de Asigurare are contracte de mandat incheiate si care ofera serviciu de webservice pentru produsul solicitat de Utilizator.

4.1.4 Daca Utilizatorului ii convine suma primei calculata de sistem, Utilizatorul alege varianta de plata a primei, dupa care completeaza campurile corespunzatoare referitoare la livrarea politei de asigurare, si, dupa caz, la asigurat sau bun asigurat.

4.1.5 In cadrul cererii de oferta Utilizatorul este obligat sa declare urmatoarele:

Optional utilizatorul isi poate exprima acordul pentru procesarea datelor personale ale acestuia pentru a fi folosite in actiuni de marketing si telemarketing desfasurate de Safety Broker de Asigurare sau partenerii sai. Aceasta declaratie nu este obligatorie pentru incheierea contractului de asigurare.

4.1.6 Sistemul informatic Safety Broker de Asigurare analizeaza cererea de oferta a Utilizatorului si pregateste automat oferta de asigurare, ce include date despre contractul de asigurare precum si informatii privind valoarea si modalitatea de plata a primei de asigurare.

4.1.7 Incheierea contractului de asigurare are loc in data intrarii in contul bancar indicat a primei de asigurare sau a primei rate ori in momentul confirmarii platii (pentru plata online).

4.1.8 Contractul de asigurare, prin folosirea paginii de internet, poate fi incheiat de Utilizator astfel:

4.2 Costuri legate de incheierea contractului

Utilizatorul nu va suporta costuri suplimentare legate de incheierea contractului de asigurare, in afara de prima de asigurare, care se plateste in lei. Folosirea paginii de internet si expedierea politei de asigurare nu sunt in sarcina utilizatorului.

4.3 Modalitatea de plata

4.3.1 Utilizatorul completeaza formularul din site si efectueaza printr-o tranzactie autorizata plata primei de asigurare prin aplicatia mobilPay Wallet (plata online);

4.3.2 Pentru efectuarea platii utilizatorul acceseaza pagina de plata din aplicatia mobilPay Wallet, urmand sa primeasca un Email cu detaliile tranzactiei;

4.4 Confirmarea privind incheierea contractului

4.4.1 Safety Broker de Asigurare confirma incheierea contractului de asigurarea prin informatia corespunzatoare afisata in aplicatie dupa efectuarea platii, in conformitate cu pct. 4. Politele se pastreaza in aplicatia 24 Broker si sunt accesibile Utilizatorului pe mail-ul acestuia, dupa confirmare. Acestea sunt documente electronice salvate in format PDF.

4.4.2 Dupa incheierea contractului de asigurare, la cererea Asiguratului, Safety Broker de Asigurare trimite prin curier documentul politei de asigurare, la adresa indicata de Asigurat. In cazul asigurarii obligatorii RCA, pana la data primirii prin posta a politei, Asiguratul se poate folosi de copia electronica a politei impreuna cu dovada de plata a primei de asigurare.

5. Renuntarea Utilizatorului la contractul de asigurare

5.1 Conditiile si obligatiile partilor in cazul incheierea contractelor la distanta nu sunt reglementate de Ordonanta de Urgenta 34/2014 in conformitate cu prevederile art 3, alin (3), pct d). privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Aplicabile in cazul procesului de distributie de asigurari sunt Legea 236/2018, Norma 19/2018 de aplicare a Legii 236/2018, Legea 132/2017 impreuna cu Norma 20/2017 emisa de ASF pentru aplicarea Legii 132/2017, Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, Legea 191/2015 pentru modificarea si completarea Legii 260/2008, precum si capitolele din Noul Cod Civil referitoare la asigurari.

5.2 Utilizatorul aplicatiei mobilPay Wallet, ce a achizitionat o asigurare are dreptul, in calitate de asigurat, de a rezilia unilateral contractul de asigurare a locuintei, a asigurarii casco sau RCA, in cazul instrainarii bunului asigurat cu respectarea prevederilor legislatiei mai sus mentionate. Restituirea se va face conform conditiilor generale de asigurare specifice companiei de asigurari la care a fost incheiata asigurarea de locuinta, asigurarea casco sau rca. In cazul in care s-au inregistrat/avizat daune inainte de reziliere, primele de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirare nu se mai restituie iar primele neachitate trebuie achitate.

5.3 Declaratia cu privire la renuntarea la contract este trimisa de asigurat pe adresa: Safety Broker de Asigurare, Bucuresti, Calea Giulesti nr.8D, sector 6, Bucuresti, cuprinzand si documentele justificative (dovada instrainarii bunului, copia politei de asigurare si cererea de reziliere cu specificarea numarului de cont IBAN in care se solicita restituirea primei de asigurare).

6. Protectia datelor personale

Administratorul datelor personale ale persoanelor Asigurate este Safety Broker de Asigurare, care actioneaza in calitate de operator de date independent. Datele personale sunt procesate pastrand mijloacele de siguranta solicitate de legea romana si respectand prevederile legii in vigoare din acest domeniu. Safety Broker de Asigurare asigura Utilizatorilor posibilitatea schimbarii, modificarii datelor personale ale acestora precum si ridicarea obiectiilor cu privirea la prelucrarea datelor personale (excluzand datele necesare incheierii si realizarii contractului) prin intermediul aplicatiei mobilPay Wallet sau sub forma scrisa prin trimiterea informatiilor la adresa de corespondenta a Safety Broker de Asigurare din Bucuresti, Calea Giulesti nr.8D, sector 6.

Conform Legii nr. 190/2018 privind m ăsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 si ale Legii nr. 506/2004 privind privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC Safety Broker de Asigurare S.A. are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este: oferirea de servicii de asigurare precum si servicii specifice sistemului financiar-bancar. In baza unui consimtamant expres datele vor fi folosite si pentru activitati de marketing referitoare la produsele SC Safety Broker de Asigurare S.A. precum si a serviciilor oferite de partenerii sai.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare: pentru identificarea dumneavoastra in vederea stabilirii relatiei contractuale dintre dumneavoastra si Furnizorul de produse/servicii pentru a putea intra in posesia produsului/serviciului cumparat; pentru trimiterea de informari/anunturi cu privire la ofertele aparute. Refuzul dvs. determina imposibilitatea crearii unei oferte conforme cu cele solicitate.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: agentilor economici (Furnizorilor de produse/servicii) inclusiv companiilor de asigurare si partenerilor ce au un contract semnat cu Operatorul.

Conform Legii nr. 190/2018 privind m ăsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 , beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la dpo@safetybroker.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate de catre noi în alte state.

Observatie:

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

7. Reclamatiile

7.1 Reclamatiile referitoare la functionarea aplicatiei mobilPay Wallet pot fi transmise folosind formularul aflat pe pagina "contact" sau de asemenea in scris la adresa Safety Broker de Asigurare , Calea Giulesti, nr.8D, Sector 6, Bucuresti.

7.2 Reclamatia depusa corespunzator trebuie sa contina cel putin urmatoarele date: informatii privind Utilizatorul, prenumele si numele acestuia, e-mail-lul, adresa de corespondenta precum si descrierea problemei, la care se refera reclamatia. Procedura tratarii petitiilor se poate vizualiza aici.

7.3 Privind rezultatul analizei reclamatiei, Safety Broker de Asigurare instiinteaza neintarziat depunatorul reclamatiei prin intermediul postei electronice pe adresa de e-mail oferita de Utilizator. Reclamatiile vor fi analizate in termen de 30 de zile de la data primirii acestora de catre Safety Broker de Asigurare.

8. Limba

Limba intrebuintata in relatiile dintre Utilizator, Asigurator si Safety Broker de Asigurare este limba romana.

9. Dreptul de autor si materiale incluse pe pagini

9.1 Dreptul de autor pentru pagina de internet, informatiile si materialele incluse in aceasta precum si sistemele acesteia sunt proprietatea Safety Broker de Asigurare. Folosirea aplicatiei mobilPay Wallet, a informatiilor si/sau o parte a acestora de catre terte persoane necesita acordul in prealabil al Safety Broker de Asigurare.

9.2 Informatiile si parti ale informatiilor incluse pe aceste pagini sunt supuse modificarilor. Safety Broker de Asigurare isi rezerva dreptul de a edita informatiile sau parti ale informatiilor incluse pe aceste pagini fara instiintarea in prealabil a Utilizatorilor.

10. Modificari

10.1 Prezentele Termeni si Conditii varianta 2 sunt in vigoare din data de 10 oct. 2023.

Acestea, cat si modificarile acestora, sunt accesibile Utilizatorului prin accesarea paginii de internet Safety Broker de Asigurare.

10.2 Safety Broker de Asigurare are dreptul la modificarea unilaterala a prevederilor din prezentilor Termeni si Conditii. Modificarile intra in vigoare din momentul punerii la dispozitie a textului Termenilor si Conditiilor pe pagina de internet impreuna cu marcarea numerica a urmatoarei versiuni a regulamentului. Folosirea de catre Utilizatori a paginii de internet dupa introducerea acestor schimbari este echivalenta cu exprimarea acceptului de catre acestia precum si intelegerea acestora.

10.3 In cazul discrepantelor dintre Termeni si Conditii si conditiile generale de asigurare, prioritate au conditiile generale de asigurare, cu respectarea pevederilor referitoare la incheiere si dreptul de a renunta la contract.

10.4 Conditia beneficierii de serviciile oferite prin folosirea aplicatiei mobliPay Wallet este acceptarea hotararilor prezentului Regulament.

11 . Responsabilitate

11.1 Safety Broker de Asigurare nu raspunde pentru nici o paguba (directa sau indirecta) adusa dvs. sau oricarei alte parti, referitoare la utilizarea acestui site si a informatiilor pe care acesta le cuprinde - de catre dvs. sau alta persoana - sau orice alte pagube sau vatamari cauzate de erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi de linie, virusi sau orice alti factori similari.

11.2 Chiar daca a luat toate masurile pentru ca informatia prezentata pe acest site sa fie exacta si corecta Safety Broker de Asigurare nu poate fi raspunzatoare de inexactitati care pot aparea in completarea formularelor din site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactitatii, completitudinii si utilitatii informatiilor furnizate in cadrul formularelor disponibile pe acest site.

11.3 Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar Safety Broker de Asigurare nu isi asuma nicio responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

12. Disponibilitatea produselor de asigurare

Produsele si serviciile mentionate in cadrul acestui site sunt disponibile, numai in Romania, cetatenilor romani, persoanelor cu rezidenta permanenta in Romania sau persoanelor straine cu rezidenta in Romania. Preturile si celelalte informatii pot constitui subiect de modificari fara notificare.

13. Securitatea datelor

Prin utilizarea aplicatiei mobilPay Wallet, Safety Broker de Asigurare poate inregistra numai informatii sau date personale oferite in mod voluntar.

Prin "date personale" se denumesc datele unice individuale, referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal sau numar de telefon. Periodic, este posibil sa va solicitam prin site-ul nostru informatii personale pentru a va putea trimite materialele solicitate, a va raspunde la intrebari sau pentru a va putea oferi un produs/serviciu de asigurare.

Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestei aplicatii, dvs. oferiti companiei noastre acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Safety Broker de Asigurare sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul site-ului nostru. Safety Broker de Asigurare nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

Conform conditiilor legale privind privind protectia datelor cu caracter personal, nu vom dezvalui fara autorizare nici o informatie referitoare la clientii nostri. Pe baza consimtamantului expres si neechivoc si numai in limitele legislatiei in vigoare, in scopul de a raspunde solicitarilor dvs. prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil sa oferim astfel de informatii catre terti (ex: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre)

Safety Broker de Asigurare SA a dezvoltat masuri administrative, fizice si tehnice pentru protejarea informatiilor stocate in aplicatie, dar nu accepta nicio responsabilitate sau raspundere privind securitatea datelor.

Pentru protejarea informatiilor personale, Safety Broker de Asigurare utilizeaza tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Chiar daca oferim aceste tehnologii alaturi de alte masuri de protectie a informatiilor confidentiale si asiguram securitatea corespunzatoare, nu garantam ca informatiile transmise prin Internet sunt securizate, sau ca aceste transmisii nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu tin de Safety Broker de Asigurare.

S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A. – C.U.I. 17437817

Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigur ărilor Ȋnregistrat sub nr. RBK – 293

Calea Giulești, nr.8D, et. 2, cam. 2, Sector 6, București, tel. 021 - 745.62.69/70/71, fax. 021 - 413.09.47; www.safetybroker.ro; email. office@safetybroker.ro